Previous
Next

טכנו-אפ בע"מ

נוסדה בשנת 2008 כסטרט אפ המתבסס על חזון של פיתוח ושיווק מוצרי מקור ושיתוף פעולה עם ספקים מובילים,להענקתבידול באיכות מוצרינו ושביעות רצון לקוחותינו.

שתי זירות הפיתוח והשיווק, מונעות מחזון ערכי משותף של מייסד החברה וצוות העובדים לאספקת מוצרים הממוקדיםעל פי אפיון צרכני וטכני בהתאםלסטנדרטים בין לאומיים לאיכות חיים וסביבה נקייה ומודרנית.