טכנו-אפ בע"מ

נוסדה בשנת 2008 כסטרט אפ המתבסס על חזון של פיתוח ושיווק מוצרי מקור ושיתוף פעולה עם ספקים מובילים,להענקתבידול באיכות מוצרינו ושביעות רצון לקוחותינו.

שתי זירות הפיתוח והשיווק, מונעות מחזון ערכי משותף של מייסד החברה וצוות העובדים לאספקת מוצרים הממוקדיםעל פי אפיון צרכני וטכני בהתאםלסטנדרטים בין לאומיים לאיכות חיים וסביבה נקייה ומודרנית.

זירת השיווק

טכנו-אפדוגלת בקיוםקשר שוטף עם לקוחותיה הןבאמצעות חנות ומעבדת שירות במטה החברה, והן באמצעותמידעמקוון המכילפינת עזרים להורדת מדריכי שימוש, הוראות אחזקת כלים, קטעי וידאו ועוד. כערך נוסף למערך השיווקי, טכנו-אפ פורסת תחנות שירות ומכירה כלל אזוריות.

זירת שירותי המעבדה והפיתוח

אגף הפיתוח מהווה עמוד השדרה של החברה ומונה צוותמהנדסים מכללמגזרי הטכנולוגיה,האמונים עלייזום ופיתוחרעיונות טכנולוגיים ומוצרים חדשים. אגף שירותי המעבדה, מורכב מצוות הנדסאים וטכנאים העובדים בהרמוניה מקיפה עם אגף הפיתוח לבניית אבי טיפוס והשבחת מוצרים קיימים ומעניקים שירות טכני מקצועי וזמיןלסוגיות רב תחומיות

זירת המוצרים

טכנו-אפ משיקה קשת מוצרים וכלים ייחודיים מתוצרתה ומתוצרת חברות אחרות המותאמים ליישומים כגון: חקלאות קלה ומודרנית בדגש על ענף הזית,תשתיות, מוצרי תחבורה, מוצרי אנרגיה נקייה ומתחדשת, צריכה קלה ועוד.

זירת הייצור

מערך הייצור נשען בעיקרו על הסכמי ידעעם יצרנים מקומיים ובין לאומיים.השלמתהמוצר נעשית במטה החברה בהשגחת צוותי הפיתוח והשירות הטכני וכוללת בדיקה וניסוי יסודי של המוצרים בטרם השקתם.